Zde najdete úctyhodnou sbírku nejznámějších českých jazykolamů, které se skvěle hodí pro procvičování výslovnosti i pro zábavu. Stáhnout si ji můžete i ve formátu PDF.

Jak procvičovat?

Jazykolam je vhodné začít odříkávat pomalu a srozumitelně a až poté postupně zrychlovat. To může vést ke až komickým situacím, ale důležité je, že překonáváním těchto na první pohled těžce vyslovitelných jazykolamů lze získat zkušenosti, které napomohou k plynulejší výslovnosti.

Nejznámější české jazykolamy

Byl jeden Řek, a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu řek, že nejsem Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek.

Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře přepepříte, tak si toho přepepřeného vepře sám sníte.

Královna Klára hrála na klavír.

Měla babka v kapse vrabce, vrabec babce v kapse píp. Zmáčkla babka vrabce v kapse, vrabec babce v kapse chcíp.

Naolejuje-li Julie koleje, či nenaolejuje-li Julie koleje.

Nejneobhospodařovávatelnější.

Od poklopu ku poklopu kyklop koulí koulí.

Pan kaplan v kapli plakal a v kapli klaply dveře.

Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora.

Strč prst skrz krk.

Ten můj Popokatepetl je ze všech Popokatepetlů ten nejpopokatepetlovanější Popokatepetl.

Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes tři sta třicet tři stříbrných střech.

Vytři ty tři trychtýře.

Šel pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty pštrosí ulicí, do pštrosáčárny.

Všechny jazykolamy >>